Tradice Ceské Známkové Tvorby
20.01.2009

Na známce původní nominální hodnoty 30 h je Děvčátko s koláčem z emise 15. výročí osvobození Československa od A. Podzemné, která byla vydána 5. 5. 1960 v rytině J. Švengsbíra.

Anna Podzemná (1909-1996) studovala na Uměleckoprůmyslové škole v Praze, na Akademii výtvarných umění v Praze (u prof. M. Švabinského) a na Académie Julien v Paříži. Namalovala mnoho obrazů a studií lidových typů z Valašska. Byla znamenitou portrétistkou a figuralistkou, což dokázala i v mnoha svých návrzích známek. Smysl pro figurální kompozici uplatnila především na známkách se sportovní tematikou. Vytvořila víceznámkové emise Československých spartakiád, ztvárnila mnoho sportovních disciplín a je autorkou známek k několika olympijským hrám. Její návrhy jsou plné dynamiky a sportovní elegance.

Kreslíř, grafik a rytec Jiří Švengsbír (1921-1983) vystudoval Umělecko-průmyslovou školu v Praze (u prof. A. Strnadela). Za třicet let spolupráce s poštovní správou vytvořil přes 250 rytin, za které obdržel řadu ocenění. V emisi Tradice české známkové tvorby mu byl vzdán hold v r. 2004.

taken from: http://www.cpost.cz 

Eine Seite zurück / one page back

            www.Bienenmarken.de            
Die Welt der Bienen auf Briefmarken
The world of bees on stamps

© 2004-2010 by TAURACHSOFT

zur Startseite / to the start