Canada: Plaatsnaamstempels


Met de körnst van de grote postsorteercentra zijn in Nederland de plaatsnaamstempels vrijwel verdwenen. Hoe Jammer dat is, valt te zien aan bijgaande Canadese plaatsnaamstempels. Deze stempeis bevatten thematische informatie zowel in woord als in beeld.

eng_ca1.jpg (47255 Byte)   eng_ca2.jpg (44338 Byte)

Met een beetje moeite kun je zelf de stempeis verkrijgen. Adresseer een enveloppe aan jezelf. Frankeer die met Canadese zegels (verkrijgbaar bij de postzegelhandelaar; tarief overzee tot 30 gr. = 1.45 Can $.

Stop die enveloppe in een andere enveloppe en stuur die naar het gewenste postkantoor in Canada (natuurlijk i s deze enveloppe wel gefrankeerd met voldoende Ne-derlandse zegels). De adressen staan vermeid bij de stempeis.

Pas op: het is mogelijk, dat een postkantoor intussen het plaatsnaamstempel veranderd heeft. Het is dus misschien verstandig om een kopie van het gewenste Stempel mee te sturen.

by Jan de Crom  
taken from "The Postal Bee"  5/2005 
Contact Group Bee Philately

Eine Seite zurück / one page back

            www.Bienenmarken.de            
Die Welt der Bienen auf Briefmarken
The world of bees on stamps

© 2004-2010 by TAURACHSOFT

zur Startseite / to the start