Laos: Nieuw Zegel


In een vorige Postbij stond een zegel van Laos als nieuwtje. Het blijken er niet een, maar vier te zijn.

     aktuel9.jpg (37597 Byte)   aktuel10.jpg (32584 Byte)

     aktuel11.jpg (29715 Byte)   aktuel13.jpg (29832 Byte)

Dus: Laos 2008 waarden 1000, 4000, 6000, 8500 k. Inforniatie van Post Laos hebben we niet, maar de raat op waarde 6000 k doet vermoeden, dat het hier om de reuzenbij Apis dorsata gaat.

by Jan de Crom  
taken from "The Postal Bee" 3/2009 
Contact Group Bee Philately

Eine Seite zurück / one page back

            www.Bienenmarken.de            
Die Welt der Bienen auf Briefmarken
The world of bees on stamps

© 2004-2010 by TAURACHSOFT

zur Startseite / to the start