Maximum-Cards


De zegel op een maximum kaart is niet op de adreszijde geplakt, maar op de beeldzijde van een ansichtkaart. Het gebruik is waarschijnlijk rond 1900 ontstaan in Egypte. Het schijnt, dat Engelse Soldaten een postzegel met daarop een pyramide plakten op een ansichtkaart met daarop een pyramide.

Maximum betekent, dat kaart, Stempel en zegel een zo groot mogelijke over-komst moeten hebben.

specia94.jpg (12498 Byte)  

Op l januari 1935 werd het verzenden van dergelijke kaarten verboden als gevolg van een beslissing genomen op het U.P.U. congres in 1934. (U.P.U. is de Wereld Post Unie). Dus kaarten, die na l januari 1935 gemaakt zijn, hebben geen postale bete-kenis. "Maakwerk" zoals de thematische verzame-laars dat noemen. 

  

Toch worden de kaarten tot op heden gemaakt en verzameld. Verzamelaars bedrijven de zogenoemde Maxima Filatelie. Deze verzamelaars hebben hun eigen tentoonstellingscategorie met hun eigen regels. Het is niet nodig te zeggen, dat de thematische füatelie niet onder de indruk is, want de kaarten blijven verdacht.

by Jan de Crom  
taken from "The Postal Bee" 4/2008 
Contact Group Bee Philately

Eine Seite zurück / one page back

            www.Bienenmarken.de            
Die Welt der Bienen auf Briefmarken
The world of bees on stamps

© 2004-2010 by TAURACHSOFT

zur Startseite / to the start