Proeven


specia130.jpg (28262 Byte)


Tussen het moment waarop besloten wordt een zegel uit te geven en de uiteindelijke uitgiftedag ligt een lange periode. Als de ontwerptekeningen zijn goedgekeurd worden proefdrukken gemaakt. 

Vaak wordt dan nog wat aan de zegel veranderd. Proeven worden soms in verschillende kleuren gedrukt om het effect ervan te kunnen beoordelen. 

In Nederland körnen sinds 1970 de ontwerpen en de proeven niet meer in banden van verzamelaars. 


eng_pr12.jpg (41935 Byte)
Proef van een frankeermachinestempel

Thematisch gezien hören proeven tot het füatelistisch materiaal het doet er niet toe of deze proeven wel of niet tot een defmitieve uitgave hebben geleid. Een proef, die thematisch hetzelfde uitbeeldt als het overeenkomstige zegel zal in veel gevallen belangrijker zijn (postale proces, zeldzaamheid) dan die postzegel (gedrukt in 2 miljoen exemplaren). 

Het is niet de bedoeling hele pagina's met gemakkelijk verkrijgbare proeven te vullen, omdat dat de thematische ontwikkeling hinderlijk onderbreekt. Er zijn trouwens ook proeven van bijvoorbeeld briefkaarten. Ook deze zijn zeldzamer dan de uiteindelijke kaart.

by Jan de Crom  
taken from "The Postal Bee" 2/2008 
Contact Group Bee Philately

Eine Seite zurück / one page back

            www.Bienenmarken.de            
Die Welt der Bienen auf Briefmarken
The world of bees on stamps

© 2004-2010 by TAURACHSOFT

zur Startseite / to the start