Een postzegel digitaal ?


Zwitserland heeft op 20 Oktober 2007 een heel aparte zegel uilgegeven. (3p de zegel zit een codering - de zgn. Bee Tagg - in de vorm van bijenraat


marken488.jpg (16632 Byte)


Met een mobiele telefoon. waarmee je kunt fotografercn. gekoppeld aan gratis Software kun je de Bee 'l agg scannen en aldus körn je op het Inlernet. 

Wal je daar precies te /.ien kii|gt. is nie nog onduideli|k.


eng_sw11.jpg (45413 Byte)

by Jan de Crom  
taken from "The Postal Bee" 1/2008 
Contact Group Bee Philately

Eine Seite zurück / one page back

            www.Bienenmarken.de            
Die Welt der Bienen auf Briefmarken
The world of bees on stamps

© 2004-2010 by TAURACHSOFT

zur Startseite / to the start