Zegelwas: Het vervolgverhaal

In Wenen werden voor een tentoonstelling de zegelwas stempeis van Geraldine Forestier geweigerd. Omdat "in zegelwas geen bijenwas zat." Hierop is een reactie gekomen van Holger Belzer: "Historisch gezien werd vöör de opkomst van de zegellak (16e eeuw) documenten bekrachtigd met gekleurde bijenwas. 

Aan de kleur van de bijenwas was te zien welke hoogwaardigheidsbekleder de zegelwas gebruikte." In het blad "Bijen Houden" van december 2008 Staat op pagina 15 waarom op zeker moment geen bijenwas meer gebruikt werd voor de waszegels. Omdat bijenwaszegels erg kwetsbaar waren. 

Er zijn daarom weinig bijenwas zegels bewaard gebleven.

Conclusie: heel oude waszegels kunnen gebruikt worden in een thematische verzameling. Moderne waszegels op waardezendingen of verenpost zijn dus niet bruikbaar.

by Jan de Crom  
taken from "The Postal Bee" 3/2009 
Contact Group Bee Philately

Eine Seite zurück / one page back

            www.Bienenmarken.de            
Die Welt der Bienen auf Briefmarken
The world of bees on stamps

© 2004-2010 by TAURACHSOFT

zur Startseite / to the start