20-är med svenska bifrimärkesklubben


Tiden är kommen för ett 20ärs jubileum, synd nog sä blir det inte den fest som man önskat sig, utan bara en erinran. Det började med den tidigare ordföranden Lennart Grafström, ett första bifriblad 15 februari utsändes till 16 personer, av honom. Dessförinnan hade vi mer an ett ärs brevväxling.

Under sommaren 1988 samlades vi hos bifrimedlemmen RolfJohansson, dar befaste vi vär heta längtan av egen klubb. Tyvärr sä drabbades snart Lennart av sjukdom mein drivkraften var för stör att hindra starten. För 50 Skr plus nyutgivna frimärken künde man fä sitt medlemskap.

Men snart förstod man att den ekonomin inte gick ihop. Med 1991 valde man tvä kassor, medlemskap och abonnemang, da hade jag tagit över efter Lennarts död. 20är är spännande resa med tidningsartiklar, ett 70tal artiklar som följetong i Bitidningen, som ocksä gav nägra medlemskap. Ett härdnackat motständ genom ären, eller likgiltighet gav SFF eller SMS, de gav knappast kraft SMS Svensk motivsamlarna ville själva vara herre pä täppan, ytterligare temaklubbar har känt samma avoghet för sin existens. Men i dessa dagar, med dalande frimärkes intresse sä känns det inte som om vär klubb berörs.

s_20_j3.jpg (62531 Byte)   s_20_j5.jpg (91006 Byte)

Frimärkesklubbarna existentiella läge är prekärt, förbundet har kris och ett vikande medlemsantal. Är det en klubb sä ber den att fä sköta sig själv, avgiften har överskridit all rimlighet. Vi kan glädja oss att vi var drivkraften för rabattfrimärkena 1990, de sista som höll temat biodling 10 st olika marken i ett hafte. En större serie av skilda motiv finns inte i världen. Med dessa bifrimärken celebrerade vi utgivningen med konstnären IngLill Axelsson i Mantorp, dar jag visade en del av mina frimärken.

1991 hade vi en utställning i Örebro Ei91, dar fick vi en populär hörna, med försäljning av de nämnda rabattfrimärkena och i övrigt med äldre bifrimärken, album, mm, även en Tshirt frän SBR med en bild av ett frimärksbi, sä väl tecknat. Med ären har vykort tryckts, varav tvä frän Bi91, följer detta kvartalsbrev. Ett mässkort som jag fann i mina gömmor.

Flera kataloger har producerats av medlemmar under ären, med tema bi och biodling, biets fiender, träd, buskar och blommor. Mänga medlemmar har haft utställningar med det nämnda temat. Vi är begävade med egen hemsida av Holger Beizer sedan 2004. Dessutom har vi haft en leverantör som har levererat bifrimärken genom alla är, men har nu tröttnat och nu blivit en ödesfräga för klubben. En stör eloge skall Krister Källen ha som renskrivit mina manus i mer an 10är och alla ni andra som har bidragit för klubbens existens.

by Hans-Olov Anderson  
taken from "Bi-Fri-Bladet" 2009/1 
Svenska Bi-Fri-Klubben

Eine Seite zurück / one page back

            www.Bienenmarken.de            
Die Welt der Bienen auf Briefmarken
The world of bees on stamps

© 2004-2010 by TAURACHSOFT

zur Startseite / to the start