Szwecki Club dla pszcz˛ł i znaczk˛w

Członkowie tego związku zbierają pieczątki, znaczk˛w z motywami pszcz˛ł i pszczelarzy z całego świata.

Związek ten został załoźny w roku 1989 i ma w tejchwili 38 cztonk˛w.

Cztery razy rocznie ukaźy sie ok˛lnik z aktualnymi informacjami o nowych pieczątek FDC i znaczk˛w.

Najwyźszy punkt był 15. maja 1990 na inicjatywę wtyn Clubu, wydana była jedna seria z 10 roźnych znaczk˛w pszcz˛ł przez szwecki Urząd Pocztowy.

Yest zainteresowanie w tej sprawie? Dalszy informacji otrzyma się listownie (niemieckie albo angielskie) u :

Hans-Olov Andersson
Visgatan 22C
S-703 72 ÍREBRO
Schweden / Sweeden

[ New: Club-Email ]

Please note: Mr. Andersson (Club-Masters) prefers the traditionel paper mail

Eine Seite zurŘck / one page back

            www.Bienenmarken.de            
Die Welt der Bienen auf Briefmarken
The world of bees on stamps

ę 2004-2011 by TAURACHSOFT

zur Startseite / to the start