Svenska Bifrimärkesklubben

Samla bin och biodling pa frimärke kan du göra med svenska bifrimärkesklubben. Klubben bildades 1989 och har 38 medlemmar.

Du kan njuta av deras klubblad fyra ganger om aret. Nya aktuella frimärken, FDC, Maxi, minnespoststämplar, nivan av samlandet avgör du själv med abonnemang. Försäljning av frimärken med fotokopia görs under vinterhalvaret.

Under arens lopp har ett antal brevmärken och kort framtagits. Ar 1990, 15 maj, var höjdpunkten för en brifmärkessamlare, da utkom de svenska rabattfrimärkena, en praktserie tio valörer. De akvarellmalade frimärkena skildrar fint dagens boidling.

Jag vill pasta att det kan bli bade intressant och spännande att samla bifrimärken. Vad jag kan se är att medlemmarna trivs och följer troget ar fran ar. Men det finns utrymme för fler.

Kontakta:
Hans-Olov Andersson
Visgatan 22C
S-703 72 ÖREBRO

[ New: Club-Email ]

Please note: Mr. Andersson (Club-Masters) prefers the traditionel paper mail

Eine Seite zurück / one page back

            www.Bienenmarken.de            
Die Welt der Bienen auf Briefmarken
The world of bees on stamps

© 2004-2011 by TAURACHSOFT

zur Startseite / to the start